rentcarnow24 wypożyczalnia samochodów

Polityka prywatności


W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy.

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

1.    Nie łączymy danych statystycznych z jakimikolwiek bazami danych zawierających dane osobowe.

2.    W celu lepszego dostosowywania treści i struktury Serwisu używamy, podobnie jak wielu innych, mechanizmu cookies. Informacje, które gromadzimy za pomocą cookies to np.: adres IP (Internet Protocol) używany przy łączeniu się Państwa komputera z internetem, dane dotyczące przeglądarki oraz systemu, z którego Państwo korzystają. Informacje te są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Mając dostęp do Internetu mogą Państwo skorzystać z serwisów pozwalających na wyłączenie Cookies. Tak zbierane informacje będą wykorzystywane w sposób nie naruszający prawa do prywatności.

3.    Przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu, dane osobowe ( w tym adresy pocztowe, numery telefonów i e-mail) są przez nas gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu:
- udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
- przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością naszej firmy

4.    Prowadzone za pomocą niniejszego serwisu akcje promocyjne, ogłaszane konkursy są wysyłane tylko do zarejestrowanych użytkowników, którzy wyrazili dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji z naszej firmy.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu www.rentcarnow24.com jest RAFAŁ KUCHARSKI ul. Targowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka NIP: 5542521838 REGON: 093114435 , adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@rentcarnow24.com, zwany dalej „Administratorem”.


§ 1 Cel i zakres zbierania danych osobowych


    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji składanych za pośrednictwem strony internetowej www.rentcarnow24.com stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
    Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
    W przypadku konieczności podstawienia pojazdu dane osobowe mogą być udostępniane kierowcom wyłącznie w celu podstawienia pojazdu.
    Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, po czym dane będą podlegać archiwizacji i będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat.
    Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych dobrowolnym oświadczeniem będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia rezerwacji, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowanie usługi wynajmu pojazdu.
    Dane osobowe jakie przetwarzamy to:
        a. imię i nazwisko,
        b. adres zamieszkania,
        c. numer telefonu i adres e-mail,
        d. nr dowodu osobistego, lub paszportu
        e. nr prawa jazdy,
        f. przy przypadku wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy również numer zgłoszenia szkody.
    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
        a. dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
         przetwarzane zgodnie z prawem,
        b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
        c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2 Prawo do kontroli

    Osoba, której dane dotyczą, ma:
        a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
        b. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
        c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
        d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
        e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
        f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
        g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko, co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
        h. prawo wycofania zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody -masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emaliowy.
        i. prawo do bycia zapomnianym,
        j. prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@rentcarnow24.com§ 3 Pliki cookies

    Portal używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
    Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
    W ramach Portalu mogąc być stosowane dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe”
       a.  „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu zakończenia rezerwacji
       b.  „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
       c.  Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 

SAMOCHODY OSOBOWE

SAMOCHODY DOSTAWCZE

Nawigacja